Welkom op Landgoed Nijenhuis en Westerflier

Bezoekers zijn van harte welkom op Landgoed Nijenhuis en Westerflier. Er zijn verschillende manieren om van de schoonheid, natuur en rust van het landgoed te kunnen genieten. Wel zijn er voor de bezoekers enkele regels waar men zich aan moet houden.

Openstelling op wegen en paden

Tolbord
Het oude tolbord bij Huis Westerflier

Het grootste gedeelte van de wegen en paden is opengesteld voor fietsers en wandelaars. Met behulp van borden is duidelijk aangegeven welke paden wel en welke niet toegankelijk zijn. Ook als er voor bepaalde paden sprake is van afwijkende toegankelijkheid (bv. verboden voor fietsers) staat dit ter plaatse aangegeven.

De regels voor openstelling

Het openstellingsbord

Zoals gezegd zijn gasten van harte welkom. Wel zijn er om ervoor te zorgen dat het netjes blijft, dat er voldoende rust is e.d. een aantal openstellingsregels. Deze zijn te vinden op de openstellingsborden zoals die aan het begin van veel paden staan.

Recreatieve routes

Over Landgoed Nijenhuis en Westerflier lopen veel fiets- en wandelroutes, zoals bijvoorbeeld de zes kastelen route. Meer informatie over de routes is te krijgen via Hof van Twente Toerisme.