Kabinet te gast op het Nijenhuis

Minister-President Rutte en Minister Asscher

Dinsdag 19 augustus had het landgoed het voorrecht het voltallige kabinet te mogen ontvangen op het Nijenhuis. Het Nijenhuis werd door het landgoed en de bewoners van het Nijenhuis; Albert en Marlies Schimmelpenninck, aan het kabinet ter beschikking gesteld voor een informeel overleg. Minister-President Mark Rutte omschreef op zijn facebook pagina de bijeenkomst als volgt: ‘Als kabinet nemen we af en toe de tijd om met elkaar te spreken in een wat andere omgeving. Dit doen we ieder jaar bij de start van het politieke seizoen. Op uitnodiging van Henk Kamp zijn we vandaag bijeen op een prachtig landgoed in Diepenheim. Er staat ons de komende tijd veel te doen: werk maken van banen en groei, tegen de achtergrond van problemen in de wereld die ook onze samenleving raken. Op Prinsjesdag komt het kabinet met allerlei plannen en cijfers, maar het gaat natuurlijk om mensen en hun toekomst. Het is daarom goed om na deze bewogen zomer met alle ministers en staatssecretarissen bij deze onderwerpen stil te staan.’

’s Morgens waren alleen de ministers aanwezig, in de middag sloten ook de staatssecretarissen aan. Hoewel de besprekingen van het kabinet uiteraard in besloten kring werden gevoerd, was er ook ruimte in het programma ingebouwd om iets over het landgoed te kunnen vertellen. Albert Schimmelpenninck ging in op de geschiedenis van het landgoed en van de familie Schimmelpenninck. Ook vertelde hij iets over hoe het landgoed er bij ligt, hoe het georganiseerd is e.d.. Hij stond speciaal stil bij het feit dat het vanuit historisch oogpunt heel passend was dat het kabinet te gast was, omdat op het Nijenhuis ooit de allereerste premier van Nederland woonde, namelijk Gerrit graaf Schimmelpenninck (1794-1863).

Tijdens een veldbezoek aan de moestuin vertelde de directeur-rentmeester van het landgoed Hugo Vernhout iets over het dagelijkse beheer van het landgoed. Het project rondom het herstel van de moestuin en het verbouwen van de oranjerie werd hierbij als voorbeeld gebruikt. In dit project komen zaken als
- het zorgvuldig, weldoordacht en op details werken,
- het vooraf overleggen met diverse overheden en betrokkenen,
- het enerzijds zoeken van economische dragers voor het landgoed, maar het anderzijds ook accepteren dat vanuit een cultuurhistorische en maatschappelijke verantwoordelijkheid bepaalde zaken geld kosten en
- het enerzijds met respect voor het verleden omgaan, maar het anderzijds ook zoeken naar oplossingen die horen in deze tijd
samen.

Al met al was het voor het landgoed en de direct betrokkenen een gedenkwaardige, interessante en leuke dag.

<  Ga terug