Klimaatbestendige winterlinde geplant

De winterlinde wordt geplant

In het kader van de Nationale Boomfeestdag 2020 is bij Huis Westerflier een winterlinde geplant. Het betreft een soort die enerzijds klimaatbestendig is en anderzijds een aantrekkelijk voorkomen heeft als solitaire boom. In totaal worden er 50 solitaire bomen, die gefinancierd worden door de provincie, op landgoederen verspreid over de gehele provincie Overijssel geplant. Deze 'pronkbomen' staan symbool voor minimaal 25.000 bomen die in het komende plantseizoen door Overijsselse landgoedeigenaren worden aangeplant in hun bossen en andere natuurgebieden.

Deze pronkboom is geplant bij Huis Westerflier en staat symbool voor 4 à 5000 bomen die in de komende periode op het landgoed geplant zullen worden, grotendeels als vervanging van storm- en droogteschade aan (beuken)bossen. De aanplant van nieuwe bomen en nieuw bos is nodiger dan ooit om klimaatschade te voorkomen, CO2 vast te leggen en om de biodiversiteit te verhogen. Landgoederen kunnen een belangrijke rol spelen in deze opgave en willen dit ook graag. U bent van harte welkom om de opengestelde landgoederen te komen bezoeken.

<  Ga terug