Opening Urnengedenkpark Diepenheim

Een sfeerbeeld van het urnengedenkpark

Vrijdag 16 september opende de Burgemeester van de gemeente Hof van Twente, mw. Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel, het urnengedenkpark Diepenheim. Hiermee is de 1ste natuurbegraafplaats in de regio Achterhoek – Zuid Twente een feit geworden.
in de pers was er o.a. bij het Hofweekblad aandacht voor de opening.

In nauwe samenwerking tussen Landgoed Nijenhuis en Westerflier en Urnengedenkparken Nederland B.V. is op het landgoed Westerflier een perceel oud loofbos ingericht als een bewaarplaats voor asurnen. Op www.urnengedenkparken.nl vindt u antwoord op vragen als:
- wat is een urnengedenkpark,
- waar kan ik meer informatie krijgen e.d.

De uitgangspunten van een urnengedenkpark passen heel goed in het beleid van het landgoed. Enerzijds blijft het natuurlijke karakter van een prachtig stuk bos gehandhaafd - er mogen bv. geen gedenktekens geplaatst worden - en anderzijds draagt het financieel bij aan het behoud van het landgoed als geheel.

Het urnengedenkpark is gesitueerd nabij café restaurant de Viersprong aan de Lochemseweg.

<  Ga terug